List of Ph.D. Scholars Enrolled in Department

Sl. No. Roll No. Scholar Name Supervisor Year of
Enrollment
Status
1. IMP2015001 SARTHAK SENGUPTA DR ANURIKA VAISH 2015
2. IMP2017001 UTKARSH DWIVEDI DR MADHVENDRA MISHRA 2017
3. IMP2014005 SHWETA AGARWAL DR SHAILENDRA KUMAR 2014
4. IMP2015002 AMAN CHADHA DR VIJAYSHRI TIWARI 2015
5. IMP2016001 SHARDUL SHANKAR DR VIJAYSHRI TIWARI 2016
6. RS116 KAVITA SINGH DR ANURIKA VAISH
7. RSM2018505 NIMISHA SINGH DR ANURIKA VAISH 2018
8. RSM2018002 MINANSHU DR MADHVENDRA MISHRA 2018
9. RSM2017001 KULDEEP SINGH DR MADHVENDRA MISHRA 2017
10. RSM2017002 MOHIT KUMAR DR MADHVENDRA MISHRA 2017
11. RSM2018001 AVIKSHIT YADAV DR MADHVENDRA MISHRA 2018
12. RSM2018506 JITENDRA YADAV DR MADHVENDRA MISHRA 2018
13. RSM2018003 KAJOL DR RANJIT SINGH 2018
14. RSM2018004 SABYASACHI MONDAL DR RANJIT SINGH 2018
15. RSM2018501 SRABANTI DEBNATH DR RANJIT SINGH 2018
16. RSM2018005 ANUBHAV SRIVASTAVA DR SHAILENDRA KUMAR 2018
17. RSM2019004 JYOTI PRAKASH DAS DR SHAILENDRA KUMAR 2019
18. RSM2019002 PRIYA SHAH DR SHASHIKANT RAI 2019
19. RSM2019001 UPASANA SINGH DR SUDIPTA DAS 2019
20. RSM2018503 AMRITA DUTT DR VIJAISHRI TEWARI 2018
21. RSM2018504 CHANDRA KANT UPADHYAY DR VIJAISHRI TEWARI 2018
22. RSM2018502 AKRITI GUPTA DR VIJAISHRI TEWARI 2018
23. RSM2019003 SWATI YADAV DR VINEET TIWARI 2019
24. RSM2020501 AKSHITA SINGH Dr. Shailendra Kumar 2020
25. RSM2020502 KARTIKEYA ASHOK Dr. Pragya Singh 2020
26. RSM2020503 MOHAMMAD ALIJAH HASAN Dr. Sudipta Das 2020
27. RSM2020504 RISHABH JAISWAL 2020
28. RWM2019501 WING CO ANURAG CHANDRA DR MADHVENDRA MISHRA 2019
29. RWM2019502 SHRI DHEER SINGH DR SAURABH MISHRA 2019
30. RWM2019002 SMT.SUMAN AGARWAL DR RANJIT SINGH 2019
31. RWM2019004 LT.COL.VIKRAM SINGH RANA DR SHAILENDRA KUMAR 2019
32. RWM2019001 SHRI SANJAY TANDON DR VIJAISHRI TEWARI 2019
33. RWM2019003 COL.KAMAL KISHORE MISHRA DR VIJAISHRI TEWARI 2019

News & Announcements

Applications invited for Admissions to MBA Program Batch 2023